thành viên và đối tác

CÔNG TY LIÊN KẾT

DK BUILDERS INC. Main Office: 6435 Industry Way, Ste G-H Westminster, CA 92683, USA

CÔNG TY HỢP TÁC

VT DESIGN SPECIALTIES INC Main Office: 1420 Bristol Street North, Ste. 220 Newport Beach, CA 92660, USA

CÔNG TY THÀNH VIÊN

- CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN LẠNH LÊ NGUYỄN