Tin Tức

Tổng quan thị trường căn hộ chung cư 2017

Tổng quan thị trường căn hộ chung cư 20...

Phân khúc căn hộ bình dân và trung cấp chiếm đến 70% nguồn cung căn hộ và chiếm khoảng 59,2% tổng lượng giao dịch căn...