thành viên và đối tác

CÔNG TY HỢP TÁC

1. VT DESIGN SPECIALTIES INC.

VT DESIGN SPECIALTIES là doanh nghiệp xây dựng hoạt động theo luật bang California - Hoa Kỳ.

VIETREE hợp tác với VT Design Specialties để phát triển các dự án bất động sản y tế và land developer tại thị trường Hoa Kỳ 

Main Office:        1420 Bristol Street North, Ste. 220
                         Newport Beach, CA 92660, USA

Branch Office:     36947 Cook Street, Ste. 104
                         Palm Desert, CA 92211
http://www.vtccc.com

 

 Các tin khác