Tin Tức

VIETREE TRÚNG THẦU DỰ ÁN BCONS MIỀN ĐÔNG

Bcons Miền Đông là dự án tiếp theo của Chủ Đầu Tư Bcons sau dự án Bcons Suối Tiên. Bằng chất lượng thi công cao + tiến độ vượt 90 ngày, VIETREE đã được chủ đầu tư tiếp tục tin tưởng giao phó thi công hệ MEP cho dự án này.

Hợp đồng thực hiện 310 ngày kể từ ngày 1/5/2020