Tin Tức

Vietree trúng thầu dự án Bcons Garden

Bcons Garden là công trình tiếp theo trong chuỗi dự án thành công của chủ đầu tư Bcons.

VIETREE hân hạnh được chủ đầu tư tiếp tục tin tưởng giao phó thi công hệ MEP cho dự án.

Hợp đồng thực hiện 410 ngày kể từ ngày 4/9/2020