HỌC VIỆN HÀNH CHÁNH QUỐC GIA TP.HCM

HỌC VIỆN HÀNH CHÁNH QUỐC GIA TP.HCM

VIETREE trúng thầu xây lắp hệ thống cơ điện, Điều hòa không khí cho Học viện Hành Chính Quốc Gia - TP.HCM
 
Khách hàng: Học viện hành chánh quốc gia - CS2
Hạng mục: Hệ thống cơ điện, ĐHKK
Thời gian: 2005
 
Học viện hành chính quốc gia - CS2 tọa lạc tại số 10 Đường 3/2 Quận 10 - TP.HCM
 HẠNG MỤC DO VIETREE THỰC HIỆN:
 
Điều hòa không khí, thông gió
Hệ điện điều khiển và chiếu sáng
Hệ thống âm thanh công cộng - PA