Dự Án

Chung cư cao cấp Hoàng Quốc Việt

VIETREE trúng thầu Design and Build hệ MEP chung cư cao cấp Hoàng Quốc Việt - Q7- TP.HCM.

Dự án có quy mô 1 hầm 22 tầng.

- Khối lượng công việc bao gồm:

* Thiết kế và thi công hệ thống điện động lực và điện dịch vụ

* Thiết kế và thi công hệ thống cấp thoát nước.

* Thiết kế và thi công hệ ĐHKK và thông gió

* Thiết kế và thi công hệ Điện nhẹ và Smarthome