Chung cư cao cấp SÀI GÒN MỚI

Chung cư cao cấp SÀI GÒN MỚI

VIETREE trúng thầu Design and Build hệ MEP chung cư cao cấp SÀI GÒN MỚI - Q7- TP.HCM.

Dự án có quy mô 1 hầm 20 tầng.

- Khối lượng công việc bao gồm:

* Thiết kế và thi công hệ thống điện động lực và điện dịch vụ

* Thiết kế và thi công hệ thống cấp thoát nước.

* Thiết kế và thi công hệ ĐHKK và thông gió

* Thiết kế và thi công hệ Điện nhẹ và Smarthome