BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ


VIETREE trúng thầu thi công hệ ĐHKK và thông gió cho bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt

Dự án là 1 khu phức hợp nghĩ dưỡng kết hợp khám chữa bệnh tại TP.Đà Lạt.

Khách hàng:
Công ty cổ phần Phú Sỹ (Nhà thầu chính)
Hạng mục:
Hệ thống ĐHKK - thông gió
Thời gian:
2009
 HẠNG MỤC DO VIETREE THỰC HIỆN:
·       Hệ thống điều hòa không khí & thông gió - MVAC    
·       Hệ thống khử ẩm cho các phòng chức năng